Славољуб Радојевиќ

Славољуб Радојевиќ (1975) е фотограф од Крагујевац, Србија. Славољуб Радојевиќ ја носи титулата ФА1 на Фото сојуз на Србија, АФИАП титула, ц*Мол титула и сертификат за креативна фотографија од Фотон и Здружението на академски фотографи на Србија. Тој е член на Фото клубот Крагујевац, Фото сојуз на Србија, како и  на неколку официјални и неофицијални здруженија на фотографи. Неговите фотографии се објавени во печатени медиуми, книги и на медиумски портали. Тој е учесник во повеќе од 150 натпревари на фотографии. Има освоено повеќе од 70 награди на натпревари за фотографии под покровителство на ФСС, ФИАП и ПСА. Славољуб Радојевиќ е вработен на Економскиот факултет на Универзитетот во Крагуевац, како ИТ инженер.

Speaker Details