Мехмет Бајсан

Тој започнал да се занимава со фотографија во ЕФСАД (здружение за фoтографија во Ескишехир) во 2003 година. Најпрво користел диа филмови и работел во темна просторија за да ги печати своите фотографии. Откако стана член на ЕФСАД, учествувал во Одборот на директори и работел активно во многу проекти, патувања и работилници за фотографија. Учествувал во организација на Клубот за фотографија ТЕИ, Хисарлар и ЕТИ клубови за фотографија.

Помеѓу 2014-2016 година тој бил претседател на Управниот одбор на ЕФСАД.

Тој го добил сертификатот за благодарност од Заедницата на Обединетите нации за Проектот „Училиште за миграција“ спроведен со Факултетот за комуникации на универзитетот „Анадолу“ во 2014 година.

Албумот од 20-годишнината на ЕФСАД и Алманах во 2014 година се меѓу највредните дела што ги заработи за ЕФСАД.

Тој стана член на Силе Санат Сарај во 2019 година и започна да прави проекти со нив.

Учествувал на национални и меѓународни изложби. Добитник е на повеќе награди на национални натпревари за фотографија.

Тој претпочита да фотографира мртва природа и да користи студио светла.

Speaker Details