Влајко Марјановиќ

Влајко Марјановиќ е роден во Куманово, 2002 година. Со курсот по фотографија кој го започнува во Фото клуб „Куманово“ во 2017, тој ги стекнува знаењата за фотографијата и го поттикнува да стане нејзин љубител и создавач. По завршување на курсот тој станува и активен член на Фото клуб „Куманово“. Прво излагање му е во склоп на Малински фото фестивал, на изложбата „Тумба“ во 2018 година, а досега има излагано на повеќе домашни и меѓународни изложби.

Speaker Details